admin

„Оранжериен комплекс за производство на зеленчуци в ПИ 131115 в землището на с.Мало Конаре, Община Пазарджик”

„Оранжериен комплекс за производство на зеленчуци в ПИ 131115 в землището на с.Мало Конаре, Община Пазарджик” Read More »

Директен газопровод с Рраб. = 0,6 MPa на „Симид Агро“ ЕООД от АГРС „ОЦ – ЮГ Пловдив“ до площадка на „Симид Агро“ ЕООД, гр. Пловдив

Директен газопровод с Рраб. = 0,6 MPa на „Симид Агро“ ЕООД от АГРС „ОЦ – ЮГ Пловдив“ до площадка на „Симид Агро“ ЕООД, гр. Пловдив Read More »

Топлоелектрическа централа на когенерация на „СИМИД АГРО“ ЕООД, гр.Пловдив – Част Технологична и  Димоходи и комини.

Топлоелектрическа централа на когенерация на „СИМИД АГРО“ ЕООД, гр.Пловдив – Част Технологична и  Димоходи и комини. Read More »

Обновяване на инсталациите за отопление, топла вода и абонатна станция в корпусите на сграда – държавна собственост, находяща се в град София, кв. „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13“

Обновяване на инсталациите за отопление, топла вода и абонатна станция в корпусите на сграда – държавна собственост, находяща се в град София, кв. „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13“ Read More »

Монтаж на нафтопроводи и дихателна линия І-ви и ІІ-ри етап – местност „Чукур Савак“, гр.Пазарджик.

Монтаж на нафтопроводи и дихателна линия І-ви и ІІ-ри етап – местност „Чукур Савак“, гр.Пазарджик. Read More »