Обновяване на инсталациите за отопление, топла вода и абонатна станция в корпусите на сграда – държавна собственост, находяща се в град София, кв. „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13“

Държавна Комисия по Стоковите Борси и Тържищата /ДКСБТ/

Свържете се с нас

+359 34 445 014

Направете запитване