За "ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000" ЕООД

За компанията

„ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000” ЕООД – гр.София е регистрирано с фирмено дело №5897/2003 г. на Софийски градски съд и е вписано в том 914, регистър 1, страница 77, партида 77428 на Търговския регистър.

Дружеството се представлява и управлява от инж.Николай Иванов Вълев.

Дейности

Основната дейност, която развива фирмата и чрез която се утвърди на Българския инвестиционен пазар като коректен и надежден партньор е инженеринговата.

Приоритет на фирмата

Приоритет  в дейността на фирма „ТЕХНО-КОНСУЛТ  2000“ ЕООД – гр.София през последните няколко години са: строително-монтажната дейност по изграждането на газопреносни  и газоразпределителни мрежи, изграждане и ремонт на ВиК мрежи и съоръжения, проектиране и изпълнение на проекти за отопление, газификация и аварийна вентилация на котелни централи, както и проектиране и реализиране на проекти за подобряване на енергийната ефективност на сгради.

В пряката си работа влагаме всички нови материали и изделия, съвременни технологии и  модерна организация на строително-монтажния процес, гарантиращи високо качество на готовия строителен продукт, отговарящ на европейските стандарти.

Строителните технологии и системи, които са се наложили при изпълняваните от дружеството обекти са:

Фирмата работи с материали, системи и съоръжения на реномирани  производители от Европейския съюз, като:

Високото качество на влаганите материали и съоръжения осигурява надеждна и безаварийна работа на всеки следващ етап от изпълняваните от дружеството строително-монтажни работи и допринася за кратките срокове на изпълнение, високата ефективност и качество на извършваните работи, както и за минималните цени на строителния продукт и производствени разходи.

„ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000“ ЕООД – гр.София гарантира извършване на възложените проектни и строително-монтажни работи:

Свържете се с нас

+359 34 445 014

Направете запитване