„Оранжериен комплекс за производство на зеленчуци в ПИ 131115 в землището на с.Мало Конаре, Община Пазарджик”

„ДЕЙВ - 2007“ ЕООД, с. Мало Конаре, Област Пазарджик

Свържете се с нас

+359 34 445 014

Направете запитване