Газоразпределителни мрежи и газификация на промишлени, обществени и граждански обекти

Директен газопровод с Рраб. = 0,6 MPa на „Симид Агро“ ЕООД от АГРС „ОЦ – ЮГ Пловдив“ до площадка на „Симид Агро“ ЕООД, гр. Пловдив

Директен газопровод с Рраб. = 0,6 MPa на „Симид Агро“ ЕООД от АГРС „ОЦ – ЮГ Пловдив“ до площадка на „Симид Агро“ ЕООД, гр. Пловдив Read More »

Топлоелектрическа централа на когенерация на „СИМИД АГРО“ ЕООД, гр.Пловдив – Част Технологична и  Димоходи и комини.

Топлоелектрическа централа на когенерация на „СИМИД АГРО“ ЕООД, гр.Пловдив – Част Технологична и  Димоходи и комини. Read More »

Монтаж на нафтопроводи и дихателна линия І-ви и ІІ-ри етап – местност “Чукур Савак”, гр.Пазарджик.

Монтаж на нафтопроводи и дихателна линия І-ви и ІІ-ри етап – местност “Чукур Савак”, гр.Пазарджик. Read More »

Газификация на Факултета по Дентална медицина на Медицински университет, гр.Пловдив

Газификация на Факултета по Дентална медицина на Медицински университет, гр.Пловдив Read More »

Газификация на Блок 3 и Блок 4 на Технически университет – София, Филиал Пловдив, гр. Пловдив

Газификация на Блок 3 и Блок 4 на Технически университет – София, Филиал Пловдив, гр. Пловдив Read More »