Директен газопровод с Рраб. = 0,6 MPa на „Симид Агро“ ЕООД от АГРС „ОЦ – ЮГ Пловдив“ до площадка на „Симид Агро“ ЕООД, гр. Пловдив

Директен газопровод с Рраб. = 0,6 MPa на „СИМИД АГРО“ ЕООД от АГРС „ОЦ – ЮГ ПЛОВДИВ“ до площадка на „СИМИД АГРО“ ЕООД, гр. Пловдив.

Свържете се с нас

+359 34 445 014

Направете запитване