Administrator

Осигуряване на достъпна среда и ремонт на помещения на административната сграда на Община Гоце Делчев, находящ се в гр. Гоце Делчев

Осигуряване на достъпна среда и ремонт на помещения на административната сграда на Община Гоце Делчев, находящ се в гр. Гоце Делчев Read More »

Надстройка и осигуряване на достъпна среда на ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост в гр. Гоце Делчев

Надстройка и осигуряване на достъпна среда на ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост в гр. Гоце Делчев Read More »

Енергийна ефективност на ОУ “Христо Ботев”, с.Мосомише, Община Гоце Делчев – I етап – изграждане на отоплителна инсталация

Енергийна ефективност на ОУ “Христо Ботев”, с.Мосомише, Община Гоце Делчев – I етап – изграждане на отоплителна инсталация Read More »

Допълнително водоснабдяване община Ракитово: Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа IV етап  – ул. „Георги Бенковски“, гр. Ракитово

Допълнително водоснабдяване община Ракитово: Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа IV етап  – ул. „Георги Бенковски“, гр. Ракитово Read More »