Осигуряване на достъпна среда и ремонт на помещения на административната сграда на Община Гоце Делчев, находящ се в гр. Гоце Делчев

Община Гоце Делчев

Свържете се с нас

+359 34 445 014

Направете запитване