Монтаж на нафтопроводи и дихателна линия І-ви и ІІ-ри етап – местност „Чукур Савак“, гр.Пазарджик.

"ТСТ ОЙЛ" ЕООД, гр.Пазарджик

Свържете се с нас

+359 34 445 014

Направете запитване